erfaring og knowhow, der baner nye veje

KIMAS har eksisteret siden 1983, da ingeniør Leo Nielsen overtog Kolding Industrimontage og skiftede til navnet KIMAS.

I 2017 blev første del af et generationsskifte gennemført, da Rune Lund overtog 60 pct. af KIMAS, mens Leo Nielsen fortsat ejer 40 pct.

Fra begyndelsen beskæftigede en håndfuld ansatte sig med montage- og reparationsarbejde. I dag er der godt 30 ansatte i KIMAS, som fortsat er underleverandør til mange fremstillingsvirksomheder i hele Danmark.
Samtidig er KIMAS i stadig højere grad blevet one stop supplier. Det betyder, at KIMAS står for hele produktionen af et emne samt leverer det færdigpakkede produkt direkte til kunden – også i udlandet.
KIMAS er – og vil fortsat være – en solid og innovativ virksomhed, som med mange års erfaring, knowhow og sparring baner nye veje for kunderne.

KIMAS har siden 1995 haft adresse på Albuen i Kolding; tæt på mange af kunderne og med motorvejen få minutter væk.
Efter flere udvidelser – den seneste i 2014 - råder KIMAS i dag over godt 3.200 m2 til primært laserskæring, svejsning og bukning.